Comentários do Leitor

Năm 2016, lượng khách du lịch nội địa đến tr

La Quang\ Quang Tien (2017-06-13)


Năm 2016, lượng khách du lịch nội địa đến trung tâm kinh tế và giải trí này là 21,8 triệu khách và mục tiêu trong năm 2017 sẽ đạt khoảng 24 triệu lượt.Theo chung cư 789 nhờ vào những nỗ lực quảng bá của chính phủ, cải thiện các điểm du lịch an toàn, Tp.HCM là một trong 50 thành phố đẹp nhất thế giới và đang nhanh chóng trở thành điểm du lịch quốc tế.Igualitária: Revista do Curso de História da Estácio BH © 2012 Todos os direitos reservados.