Comentários do Leitor

Hiện tại thị trường màng chống thấm HDPE trong nước

La Quang\ Quang Tien (2017-09-25)


Hiện tại thị trường màng chống thấm HDPE trong nước, bạt HDPE cũng rất đa dạng với nhiều nhà sản xuất (Aritex, Thăng Long, Haicatex…khu vực phía Bắc và hàng TP.HCM) Yếu tố chất lượng cũng đã cải thiện được đáng kể, đáp ứng đủ các tiêu chuẩn xuất khẩu do các nhà máy đều áp dụng màng chống thấm HDPE tốt Hệ thống quản lý chất lượng và giám sát chặt chẽ đầu vào nguyên liệu, cũng như việc kiểm tra chất lượng đầu ra của sản phẩm. Quy cách màng chống thấm HDPE, bạt HDPE sản xuất trong nước cũng rất đa dạng, khách hàng có thể lựa chọn quy cách sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế, hoặc có thể yêu cầu sản xuất theo nhu cầu riêng của mình (về độ dày màng, khổ rộng, chiều dài cuộn…. Màng chống thấm HDPE) https://about.me/mangchongthamhdpe
Từ khóa:
Màng chống thấm HDPE
Màng HDPE
Bạt lót hồ tôm
Bạt HDPEIgualitária: Revista do Curso de História da Estácio BH © 2012 Todos os direitos reservados.